Články

Články > Článok


Malá Fatra

Adminnemá hodnotenie0 komentárov

Malá Fatra

Malá Fatra je jadrové pohorie na severozápade Slovenska. Je štvrtým najvyšším pohorím na našom území.
Pohorie je riekou Váh rozdelené v mieste Strečnianského priesmyku na dva geomorfologické podcelky. Juhozápadným smerom sa rozprestiera Lúčanská Malá Fatra pomenovaná podľa svojho najvyššieho vrcholu Veľkej lúky (1475,5 metrov nad morom). Severovýchodným smerom leží vyššia Krivánska Malá Fatra, z ktorej väčšia časť je národným parkom. Meno dostala podľa svojich dvoch najvyšších vrcholov Veľký Kriváň 1709 a Malý Kriváň (1671 metrov nad morom). Pohorie má značne členitý povrch s viacerými hlbokými tiesňavami, vodnými tokmi a skalnatými útvarmi vyskytujúcimi sa najmä severných úbočiach. Hlavný hrebeň je pomerne úzky, rozľahlejší je iba v sedlách, ako napríklad v Snilovskom sedle. V severnej časti sú veľmi výrazné vrcholy Rozsutcov a svojimi rozsiahlymi skalnatými reliéfmi dodávajú tejto časti pohoria výnimočný charakter. Pod vrcholmi Rozsutcov v hlbokých kaňonovitých dolinách je množstvo vodopádov v lokalitách Tesná Rizňa, Diery, Tiesňavy.
V Šútovskej doline nájdeme najväčší vodopád Malej Fatry , Šútovský vodopád s výškou 38 metrov.
Pod vrcholom Hromové je významná lokalita Mojžišove pramene, kde spod menšej skalnej steny vyteká na povrch niekoľko prameňov a svojou vodou napájajú Šútovský potok a Šútovský vodopád.
V pohorí sa nachádza aj niekoľko jaskýň, z ktorých najvýznamnejšia je Krištáľová jaskyňa v Malom Rozsutci.
V Malej Fatre sa v prirodzenej postupnosti zachovali všetky vegetačné stupne. Je pomerne husto zalesnená, s výnimkou vrcholový častí, kde z pásma kosodreviny prechádza až k vysokohorským lúkam a skalnatým spoločenstvám. Na území Malej Fatry bolo zistených 14 karpatských endemitov a 4 vlastné endemity vyšších rastlín. Za pozornosť stojí jarabina Margittaiho, ktorá vo forme kosodreviny rastie na pomerne veľkej ploche najmä na severozápadných svahoch od Veľkého Kriváňa k chrbtu Malého Kriváňa. Scenéristicky je táto lokalita zaujímavá najmä v období neskorej jesene svojou výraznou červenou farbou.
Na území Malej Fatry bolo zatiaľ zistených viac ako 900 druhov vyšších rastlín.
Veľmi dôležitý je aj výskyt živočíšnych druhov pohoria. Vyskytuje sa tu viac ako tritisícdvesto druhov. Najväčšou skupinou, viac ako 3000 druhov, sú bezstavovce.
Dôležitý je výskyt 210 druhov stavovcov. Raticová zver je obohatená aj niekoľkými kusmi kamzíkov alpských a danielov škvrnitých. Zo šeliem sa tu vyskytuje medveď hnedý, rys ostrovid, vlk dravý, vydra riečna, jazvec lesný, kuna lesná, líška hrdzavá, tchor svetlý, lasica hranostaj. Z dravých vtákov je vzácny orol skalný a krikľavý, sokol sťahovavý, lastovičiar a myšiar, jastrab lesný a krahulec a niekoľko druhov vzácnych sov, najmä výr skalný a myšiarka ušatá. Ďalej sa tu vyskytuje niekoľko desiatok ďalších vtákov.
Vodstvo Malej Fatry spadá do povodia Váhu. Pohorím preteká množstvo potokov a riek. V rámci pohoria Malá Fatra , funguje niekoľko turistických centier avšak najvýznamnejšie je v Terchovej a Vrátnej doline.

PRIDAŤ NOVÝ KOMENTÁR

Ohodnoťte článok alebo pridajte komentár.

Pozn. 5 je najlepšie hodnotenie.
*Komentár